ห้องเรียนศิลปะ ที่เชื่อว่า

" ใคร ๆ ก็ทำงานศิลปะได้ "