เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 เราจึงงดคอร์ส IN-CLASS ทั้งหมด | คอร์ส Online เปิดปกติ

Mentors . รายชื่อผู้สอน

// คลิกที่ชื่อผู้สอน เพื่อดูรายการคอร์สที่เกี่ยวข้อง //

ผู้สอนประจำสาขาวิชา CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY (ภาพถ่าย)

ผู้สอนประจำสาขาวิชา ILLUSTRATION & GRAPHIC DESIGN (ภาพประกอบและกราฟฟิค)

ผู้สอนประจำสาขา ART OF SOUND (ศิลปะเสียง)

ผู้สอนประจำสาขา CONCEPTUAL ART (ศิลปะเชิงความคิด)

ผู้สอนประจำสาขา DOCUMENTARY (สารคดี)

ผู้สอนประจำสาขา ANALOG PHOTOGRAPHY (ภาพถ่ายฟิล์ม)