เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม | When One, And Then Three & Memories of The Moon

เมื่อหนึ่งแล้วจึงสาม | When One, And Then Three

28 นาที / กำกับ : ธัญวรัตม์ สมบัติวัฒนา / นำแสดง : ธิชา เอกบรรณศิลป์ , เสาวลักษณ์ ยงค์ประดิษฐ์ , วรารัตน์ วริรักษ์ , อภิสฤษฎิ์ ชลภัทรอภิวิชญ์ , ดวงดาว สุขุวิทย์

เรื่องย่อ : เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ครอบครัว ที่นำมาซึ่งตัวตนของเด็กหญิงคนหนึ่ง

.

Memories of The Moon

24 นาที / กำกับ :  อโรชา บุญยฤทธิ์ / นำแสดง :

เรื่องย่อ :

รอบฉาย (ไม่ล็อคที่นั่ง)