Research for storytelling ค้นคว้าและพัฒนาข้อมูลเพื่อเพิ่มมิติให้ภาพถ่าย

ทอม โพธิสิทธิ์

 


เนื้อหาคอร์ส | About this Course

การเล่าเรื่อง คือหัวใจของงานศิลปะภาพถ่ายเชิงแนวคิด อะไรที่คุณคิด.. มันจะต้องสามารถแปลงข้อมูลที่อยู่ในหัว ให้กลายออกมาเป็นภาพได้

การค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล และแปลงข้อมูลเป็นภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญที่คนมักจะมองข้ามไป


คอร์สนี้ เมนเทอร์จะเจาะลึกทุกกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การเซ็ตเป้าหมายที่จะเล่า การค้นคว้า ไปจนถึงการแปลงข้อมูลให้เป็นสารที่มีพลังต่อผู้ชมผู้สอน | Mentor

ทอม โพธิสิทธิ์ / ช่างภาพแฟชั่นเชิงศิลปะ

ช่างภาพแฟชั่นที่นิยามตัวเองว่า ช่างภาพแฟชั่นเชิงศิลปะ ผู้ที่เชื่อว่า ภาพถ่ายมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ จึงถ่ายทอดงานออกมาในเชิงการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ผลงานที่โดดเด่น

• The Last Farewhale แฟชั่นบนซากปลาวาฬ รณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

• The End of the Road แฟชั่นสะท้อนปัญหาแผ่นดินทรุด

• Anatomy 101 แฟชั่นรณรงค์บริจาคอวัยวะให้โรงพยาบาลจุฬาRelated Items คอร์สที่น่าสนใจ