ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง | Boundary

96 นาที / 2013 / กำกับ:

นนทวัฒน์ นำเบญจพล 

ภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยวที่ว่าด้วยการเดินทางอันเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่นกรุงเทพฯ คนหนึ่ง ที่อยากรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างจังหวัดและคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนนั้นดำเนินชีวิตและมีทัศนคติต่อเรื่องราวต่างๆ ในสังคมไทยอย่างไร

ภาพยนตร์นำพาไปสู่พื้นที่ที่สวยงามและพื้นที่ที่คนในเมืองไม่มีโอกาสได้พบเห็นทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดในประเทศกัมพูชาที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และเป็นพื้นที่พิพาทกันระหว่างสองประเทศพอดี

ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง พยายามนำเสนอประเด็นความขัดแย้งด้วยความระมัดระวัง และมุ่งหวังประเด็นเพื่อสันติภาพเป็นหลัก โดยได้รับรางวัลทุนสนับสนุนในการสร้าง จากองค์กรศิลปะระหว่างประเทศ ART NETWORK ASIA และ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ASIAN NETWORK DOCUMENTARY DMZ Fund และออกฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เบอร์ลินครั้งที่ 63

รอบฉาย (ไม่ล็อคที่นั่ง)