Experimental Art Book / Photo Book Design เรียนรู้และทดลองสร้างหนังสือภาพด้วยมือ


เนื้อหาคอร์ส | ABOUT THIS COURSE

หนังสือภาพ หรือ โฟโต้บุ๊ค ไม่ใช่เพียงหน้ากระดาษที่แสดงภาพของศิลปินเท่านั้น แต่มันคือ "นิทรรศการภาพ" ขนาดย่อมที่ถูกออกแบบเพื่อแสดงเนื้อหา ความรู้สึก จากหลากหลายสัมผัสของศิลปินถึงผู้เสพงาน

คอร์สนี้ เมนเทอร์จะผลักดันให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การสร้างหนังสือภาพด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ได้เรียบเรียงความคิดและแตกไอเดียออกมา โดยวิธี "Handmade" แบบดั้งเดิม เพื่อเข้าใจพื้นฐานของศิลปะชนิดนี้อย่างถึงแก่น
The Uni_form Design Studio และ โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์

การทำงานสอนรวมกันเฉพาะกิจของ The Uni_Form สตูดิโอออกแบบกราฟฟิคมาแรง (ปริวัฒน์ อนันตชินะ และ วุฒิภัทร สมจิตต์)  ที่ชอบงาน กราฟฟิคแบบแฮนด์เมดเป็นทุนเดิม 

ร่วมกับ ชัยพร อินทุวิศาลกุล แห่งโรงพิมพ์ ภาพพิมพ์ โรงพิมพ์ที่ใส่ใจงานหนังสือว่าคือศิลปะที่มีคุณค่าเสมอ ผลิตหนังสือชั้นดีมากมายในประเทศนี้

ทั้งสองจะมาผลักดันให้ทุกคนเชื่อว่า คุณสามารถทำหนังสือดีๆได้ ถ้าคุณรักมันมากพอ


Related Items คอร์สที่น่าสนใจ