The Art of illustration 101 พื้นฐานการทำภาพประกอบโดยการตีความ

นักรบ มูลมานัส


เนื้อหาคอร์ส | ABOUT THIS COURSE

illustration คือการสร้างภาพประกอบให้กับงานสักชิ้น ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานภาพวาด ลายเส้น คอมพิวเตอร์  ภาพถ่าย การตัดแปะ ฯลฯ ไม่จำกัดวิธีการสร้างงาน แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน

แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือ การตีความหมายของงานที่เราต้องการจะสื่อออกมาให้ได้ผ่านภาพ อันเป็นหัวใจหลักของคอร์สนี้

ผู้สอน | MENTOR

นักรบ มูลมานัส / ศิลปินภาพคอลลาจ

ศิลปินภาพคอลลาจร่วมสมัย ที่เริ่มสร้างสรรค์ผลงานจากความสนใจในประวัติศาสตร์และวรรณคดี โดยไม่มีพื้นฐานทางศิลปะมาก่อน จนสามารถสร้างผลงานที่มีสไตล์เฉพาะตัว ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว
Related Items คอร์สที่น่าสนใจ