เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 เราจึงงดคอร์ส IN-CLASS ทั้งหมด | คอร์ส Online เปิดปกติ

 

[Online] How to make Readymade พื้นฐานการทำศิลปะจากของใกล้ตัวเนื้อหาคอร์ส | ABOUT THIS COURSE

Conceptual Art หรือศิลปะเชิงแนวคิด เกิดขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า งานศิลปะเป็นของทุกคน ทุกคนสามารถแสดงออกทางศิลปะได้อย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกับกรอบวัฒนธรรมทางศิลปะที่เก่าแก่


คอร์สนี้ เมนเทอร์จะแนะนำวิธีการสร้างงานแบบ Readymades ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการสร้างงานศิลปะเชิงแนวคิดที่ไม่เน้นอุปกรณ์มากมาย แต่เน้นให้ศิลปินใช้ความคิด ไอเดีย เป็นประเด็นสำคัญ

ซึ่งทุกขั้นตอน จะถูกอธิบายและสร้างงานทีละขั้นตอน จนเสร็จออกมาเป็นผลงาน


ผู้สอน | MENTOR

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ / ศิลปินคอนเซปชวล

• รางวัล Young Thai Artist Awards 2016 สาขาภาพถ่าย

• ได้รับเชิญไปแสดงงานในหลายๆประเทศ เช่น 더 스크랩 (The Scrap 2018) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี , "Diversity via Nature: Religions, Genders, or Art?" ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ฯลฯ

• และล่าสุดกับงาน Solo Exhibition ที่ชื่อว่า Only for "the Dead on Duty? จัดแสดงที่ 1PROJECTS Gallery กรุงเทพ
Related Items คอร์สที่น่าสนใจ