Pho(ne)tography | ถ่ายภาพจากมือถือด้วยมุมมองและความคิด

รอบ
ผู้สอน | MENTOR

แพร รัมภาพร วรสีหะ

ช่างภาพสาวที่น่าจับตามองคนหนึ่งของเมืองไทย และยังเป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาพยนตร์ / อาจารย์พิเศษ ม. กรุงเทพฯ อีกด้วยRelated Items คอร์สที่น่าสนใจ